See other templatesSee other templates

กิจกรรมภาพ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้จัดกิจกรร มุทิตาจิต ให้กับ คุณครู สกนธ์ เนื้อนิ่ม และเนาวรัตน์ ทรงศิล เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพรัก ก่อนที่ท่านทั้งสองจะเกษียณอายุราชการไป

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้จัดกิจกรร  มุทิตาจิต ให้กับ คุณครู สกนธ์  เนื้อนิ่ม  และเนาวรัตน์  ทรงศิล 

เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพรัก ก่อนที่ท่านทั้งสองจะเกษียณอายุราชการไป

18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และได้จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดเปร็งราษฏร์บำรุง มาชมนิทรรศการครั้งนี้

18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และได้จัดซุ้มกิจกรรมต่างๆ และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดเปร็งราษฏร์บำรุง มาชมนิทรรศการครั้งนี้

 

หน้า 10 จาก 27
 
 

IMAGE กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันไหว้ครู
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 4  มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิต 0 ร มส มผ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิต 0  ร  มส.  มผ.... Read More...
IMAGE กิจกรรมร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560  ผู้อำนวยการชูธัช  สระพรหม... Read More...
 
 

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top