See other templatesSee other templates

กิจกรรมภาพ

กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือในการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางภาคตะวันออกครั้งที่ 66

โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีได้นำลูกเสือร่วมแข่งขันทักษะการจัดการค่าย ระดะบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการบุกเบิกเพื่อการบริการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ.สมุทรปราการ 

มื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้จัดงานเลี้ยง เนื่องในโอกาส คุณครู สกนธ์ เนื้อนิ่ม และเนาวรัตน์ ทรงศิล เกษียณอายุราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่ท่านทั้งสองได้สั่งสอนศิษย์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้จัดงานเลี้ยง เนื่องในโอกาส คุณครู สกนธ์  เนื้อนิ่ม  และเนาวรัตน์  ทรงศิล  เกษียณอายุราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่ท่านทั้งสองได้สั่งสอนศิษย์  

ในสโลแกนที่ว่า วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

“ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา”

ทั้งนี้โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานครั้งนี้เป็นอย่าง ถ่ามีความผิดพราด ณ ประการใดทางโรงเรียนต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

หน้า 9 จาก 27
 
 

IMAGE กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันไหว้ครู
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 4  มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิต 0 ร มส มผ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิต 0  ร  มส.  มผ.... Read More...
IMAGE กิจกรรมร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560  ผู้อำนวยการชูธัช  สระพรหม... Read More...
 
 

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top