See other templatesSee other templates

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมชูปถัมภ์ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าการราชจังหวัดสมุทรปราการ ประธานกรรมการมูลนิธิประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เชิญถุงพระราชทานมอบ แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชูปถัมภ์ ณ โณงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 
 
 

IMAGE วันปีใหม่ 2563
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
นักเรียน โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันคริสมาสต์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาภายใน 2562
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  การแข่งขันกีฬาภายใน "เปร็งวิสุทธิ์เกม 2562"... Read More...
IMAGE ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3... Read More...
IMAGE งานวิทยาศาสตร์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
 
 

นายธรณัส โสมนัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top