See other templatesSee other templates

การแข่งขันกีฬาภายใน 2562

 

การแข่งขันกีฬาภายใน "เปร็งวิสุทธิ์เกม 2562" การแข่งขันรอบพาเหรดและกองเชียร์ในหัวข้อ "ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 6-22 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารกีฬาโรงเรียนเปร่าวิสุทธาธิบดี
 

There isn't any images, Please upload via modules management in admin section
 

IMAGE วันปีใหม่ 2563
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
นักเรียน โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันคริสมาสต์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาภายใน 2562
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  การแข่งขันกีฬาภายใน "เปร็งวิสุทธิ์เกม 2562"... Read More...
IMAGE ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3... Read More...
IMAGE งานวิทยาศาสตร์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
 
 

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top