See other templatesSee other templates

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2562 วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครูและนักเรียนโรงเรียนป่วนวิสุทธาบดีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 โดยการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ กิจกรรมยืดอกพกแก้วเป็นปีที่ 2 นักเรียนให้ความร่วมมือและสามารถลดปัญหาขยะภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
 
 

IMAGE วันปีใหม่ 2563
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
นักเรียน โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันคริสมาสต์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาภายใน 2562
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  การแข่งขันกีฬาภายใน "เปร็งวิสุทธิ์เกม 2562"... Read More...
IMAGE ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3... Read More...
IMAGE งานวิทยาศาสตร์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
 
 

นายธรณัส โสมนัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top