See other templatesSee other templates

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีได้นำลูกเสือเนตรนารีไปอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2560  ณ ค่ายลูกเสือศรีกระอางค์แคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และทัศนศึกษาที่ดรีมเวิร์ล
 

There isn't any images, Please upload via modules management in admin section
 

IMAGE เปิดบ้านเปร็งวิสุทธาธิบดี
วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562
Read More...
IMAGE ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
Read More...
IMAGE วันคริสมาสต์ 2018
วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
Read More...
IMAGE สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE วันภาษาไทย
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE สิ่งแวดล้อมสัญจร
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
 ... Read More...
 
 

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top