See other templatesSee other templates

วันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 คณะผู้กำกับลูกเสือจำนวน 15 คน  ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 201 คน  ได้ไปอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 13มกราคม 2560  ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ อ.เมือง จ.นครนายก และได้เดินทางไปทัศนศึกษาซาฟาร์รีเวิลด์https://goo.gl/photos/qfMi3PgQfpS3AxhY8
 

There isn't any images, Please upload via modules management in admin section
 

IMAGE เปิดบ้านเปร็งวิสุทธาธิบดี
วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562
Read More...
IMAGE ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562
วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
Read More...
IMAGE วันคริสมาสต์ 2018
วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
Read More...
IMAGE สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE วันภาษาไทย
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE สิ่งแวดล้อมสัญจร
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
 ... Read More...
IMAGE กิจกรรมค่ายคุณธรรม
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
กิจกรรมตามโครงการค่ายคุณธรรม... Read More...
 
 

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top