See other templatesSee other templates

วันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 กองลูกเสือโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 คณะผู้กำกับลูกเสือจำนวน 15 คน  ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 201 คน  ได้ไปอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 13มกราคม 2560  ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ อ.เมือง จ.นครนายก และได้เดินทางไปทัศนศึกษาซาฟาร์รีเวิลด์https://goo.gl/photos/qfMi3PgQfpS3AxhY8
 
 

IMAGE กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันไหว้ครู
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 4  มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิต 0 ร มส มผ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิต 0  ร  มส.  มผ.... Read More...
IMAGE กิจกรรมร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560  ผู้อำนวยการชูธัช  สระพรหม... Read More...
 
 

นายชูธัช สระพรหม
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
Go to top