See other templatesSee other templates

23/05/2559--ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

         

 

     ด้วยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชมชนมานานกว่า 40  ปี มีสภาพทรุดโทรมมาก ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมบำรุงทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ร่วมกับศิษย์เก่า คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้คิดที่จะพัฒนาโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
 
 

IMAGE กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันไหว้ครู
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 4  มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียน... Read More...
IMAGE กิจกรรมทักษะชีวิตพิชิต 0 ร มส มผ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตพิชิต 0  ร  มส.  มผ.... Read More...
IMAGE กิจกรรมร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560  ผู้อำนวยการชูธัช  สระพรหม... Read More...
 
 

นายชูธัช สระพรหม
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
Go to top