ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ทุกคน

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคน มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ทุกคน