See other templatesSee other templates

มาร์ชโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 

เปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียนของเรานี้ เป็นศักดิ์ศรีสง่า

สบัดธงเขียวขาว นำเราไปด้วยใจศรัทธา ก้าวไปข้างหน้าไม่หวั่นไหว

เปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียนของเรานี้พัฒนาก้าวไกล

จัดการศึกษาวิทยาล้ำหน้าเกินใคร เหนื่อยยากอย่างไรไม่ย่อท้องาน

อบรมจรรยา พัฒนาจิตใจ ควบคู่กันไปกับวิชาการ

กีฬาเรานำ กิจกรรมสร้างสรรค์ สามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

อบรมจรรยา พัฒนาจิตใจ ควบคู่กันไปกับวิชาการ

กีฬาเรานำ กิจกรรมสร้างสรรค์ สามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

นายธรณัส โสมนัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top