See other templatesSee other templates

มาร์ชโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

เปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียนของเรานี้ เป็นศักดิ์ศรีสง่า

สบัดธงเขียวขาว นำเราไปด้วยใจศรัทธา ก้าวไปข้างหน้าไม่หวั่นไหว

เปร็งวิสุทธาธิบดี โรงเรียนของเรานี้เป็นที่ภาคภูมิใจ

จัดการศึกษาพัฒนาให้ก้าวหน้าไกล เหนื่อยยากอย่างไรไม่ย่อท้องาน

อบรมจรรยา พัฒนาจิตใจ ควบคู่กันไปกับวิชาการ

กีฬาเรานำ กิจกรรมสร้างสรรค์ สามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

อบรมจรรยา พัฒนาจิตใจ ควบคู่กันไปกับวิชาการ

กีฬาเรานำ กิจกรรมสร้างสรรค์ สามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top