See other templatesSee other templates

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

 

เรื่อง ขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอาคารจำนวน 6 รายการ ของโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

จังหวัดสมุทรปราการ

 

 
 
 

IMAGE Drive Thru รับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด Online
วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564
ภาพกิจกรรม Drive Thru รับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด Online Read More...
IMAGE วันปีใหม่ 2563
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
นักเรียน โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันคริสมาสต์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE วันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาภายใน 2562
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  การแข่งขันกีฬาภายใน "เปร็งวิสุทธิ์เกม 2562"... Read More...
IMAGE ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.... Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3... Read More...
IMAGE งานวิทยาศาสตร์
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
IMAGE วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 29 มกราคม 2563
  Read More...
 
 

นายธรณัส โสมนัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top